GDPR

Kdo shromažďuje informace týkající se návštěvníků?

Šlechta a.s.
Otín 418
37701 Jindřichův Hradec
Česká republika
IČ: 04117441

Proč shromažďujeme informace?

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace a nákupu na webu www.slechta.com

K jakým účelům shromažďujeme informace?

  • Průběh nebo podpora rezervačního procesu
  • Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
  • Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení

Kdo má přístup ke schromažďovaným informacím?

  • Provozovatel a jeho partnerské společnosti
  • Poskytovatel webových stránek
  • Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv, na požádání.

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.