Referencie

Poskytujeme moderné a spoľahlivé služby zákazníkom v automobilovom, potravinárskom, kozmetickom a zdravotníckom priemysle

Servis foriem - referencie LPVM

Zákazník z automobilového priemyslu čelil situácii, ktorá hrozila zastavením výrobnej linky automobilov z dôvodu výmeny poškodených vložiek formy za nové a potreby opätovného zostavenia celej formy do funkčného stavu. Viac o našom riešení >


Povlakovanie

Zákazník riešil problém s vypadaným materiálom v zrkadlovej ploche. Navrhli sme riešenie, ktoré zahŕňalo použitie povlaku Nobilis špeciálne vyvinutého spoločnosťou Šlechta. Viac o našom riešení >


Leštenie a renovácia formy na sklo

Zákazník z odboru sklárstva požadoval renováciu formy na liatie skla. Navrhli sme riešenie, ktoré zahŕňalo opravu defektov, začistenie zvarov a prasklín a uvedenie do zrkadlového lesku. Viac o našom riešení >


Naši vybraní zákazníci

Naši partneri

Kontaktujte nás
Slovenčina