POLITIKA KVALITY

Spokojenost zákazníka a vztah k trhu

 • Cílem naší politiky kvality je 100% splnění všech stanovených požadavků našich zákazníků.
 • Zaměřujeme se na analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků s ohledem na jejich situaci a vývoj trhu a s využitím měření jejich spokojenost.
 • Vždy se snažíme o efektivní komunikaci vstřícným jednáním a osobním přístupem, ať už během realizace projektu nebo při provádění průzkumu spokojenosti.
 • Zabezpečujeme nutnou podporu pro zajištění činností, procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování
 • Dbáme na optimální zajišťování a využívání zdrojů.
 • Snažíme se zvyšovat tržní podíl v ČR a okolních státech.

 

Vztah k zaměstnancům

 • Všichni naši pracovníci jsou seznámeni s dokumentací systému kvality v rozsahu svých pracovních činností a pravomocí, a jsou si vědomi povinností, vyplývajících z vyhlášení politiky kvality firmy.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme motivaci a zvyšování odborných znalostí v rámci trvalého zlepšování kvality.
 • Díky dobré vzájemné komunikaci a vybavení našich pracovníků všemi potřebnými zdroji vytváříme pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a dosahování cílů a záměrů společnosti.

 

Spolupráce s dodavateli

 • Na naše dodavatele klademe vysoké nároky ohledně spolehlivosti, kvality, cen a dodržování stanovených termínů.
 • Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery v oblasti zajištění systému kvality.
 • Dodavatele pravidelně monitorujeme a hodnotíme jejich způsobilost a spolehlivost.
 • Vytváříme oboustranně jasnou a otevřenou komunikaci a vzájemně prospěšné vztahy.

 

Neustálé zlepšování

 • Vedení společnosti se zavazuje:
  • Trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění požadované kvality produktů a služeb, splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a požadavků platné legislativy,
  • Každý rok vyhlašovat Cíle kvality a provádět jejich přezkoumávání,
  • Vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality a Cílů kvality,
  • Osobní angažovaností, aktivitou a pomocí analýzy neustále zvyšovat efektivnost sytému kvality
 • Trvalé zlepšování zajišťujeme pomocí modernizace technicko-výrobních prostředků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, zlepšování výkonnosti a využívání podnětů našich zaměstnanců.

PARTNERI

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým firmy z odboru automobilového priemyslu (reflektory, nárazníky, výplne dverí a pod.), ďalej z kozmetického, potravinárskeho a medicínskeho odboru.