Ostatné služby

3D Meranie

Ponúkame možnosť merania presných súčiastok na 3D meracom zariadení firmy ZEISS a programu ZEISS Calypso

Vykonávame tiež:

  • meranie na profilomere a drsnomere vrátane vyhotovenia kontrolných protokolov
  • prenájom našich kapacít merania v prípade nedostačujúcej kapacity zákazníka
  • medzioperačné meranie dielov
  • meranie pred začatím prác – leštenie, navarovanie
  • meranie v priebehu prác – medzioperačné merania a merania v rámci výstupnej kontroly

Poskytneme vám protokoly o meraní z celého priebehu zákazky.

Pieskovanie

Štandardne disponujeme materiálmi:

Metóda pieskovania slúži na čistenie nástrojov pred leštením, zmatnenie leštených povrchov pre lepšie odformovanie alebo ako úprava povrchu pre následné povlakovanie nástrojov. Samozrejmosťou je ochrana ostrých hrán maskovaním.

Štandardne využívame na pieskovanie tieto médiá:

  • F-150
  • F-220
  • B-120 Keramica

V prípade záujmu ponúkame aj medium podľa vašej vlastnej špecifikácie.

Pieskovacia komora o veľkosti š 58 x h 40 x v 30cm.

Konzultačná činnosť

Ponúkame tiež možnosť konzultácií k použitým materiálom pri návrhu foriem – ich vhodné použitie na leštenie, navarovanie, či zlepšenie vlastností pomocou povlaku.

Doprava

Auto flotila k zákazníkovi, odvoz foriem 500 - 1 300 kg.

Kontaktujte nás
Slovenčina