OSTATNÉ SLUŽBY  
3D MERANIE

V našej firme Vám ponúkame možnosť merania presných súčiastok na 3D meracom zariadení firmy ZEISS, ďalej takisto na profilometri a drsnometri vrátane vyhotovenia kontrolných protokolov. 

 

ŠKOLENIE A KURZY

Zaisťujeme kurzy leštenia, ktoré sú vhodné pre nástrojárov, leštičov alebo pracovníkov údržby foriem a nástrojov.

 

...to najlepšie pre vaše formy.