Servis foriem

Servis foriem

Zaistíme pre vás opravy a kompletný servis produkčných foriem. Postaráme sa o všetky práce, ktoré vašim formám udržia dlhú životnosť, ušetria vám predčasné investície do nových zariadení a umožnia udržať výrobu s minimálnymi oneskoreniami.

Prečo sa vám oplatí odborný servis foriem?

Náklady na výrobu formy na vstrekovanie plastov predstavujú často viac ako polovicu nákladov na samotný výsledný produkt. Preto je potrebné venovať jej profesionálnu starostlivosť počas celej životnosti.

Nesprávne udržiavaná forma môže viesť k:

 • poruchám vyžadujúcim servisný zásah
 • k odstávke výroby

Správne vykonávaná preventívna údržba vám umožní:

 • redukciu prestojov
 • zníženie pravdepodobnosti väčších opráv
 • zníženie pravdepodobnosti havárií.

Náš mobilný tím pre vás zaistí aj urgentný servisný zásah.
Buď priamo u vás s využitím laserovej zváračky alebo u nás v hale vrátane optimalizácie formy na tušírovacom lise.

Výhody spolupráce s nami:

 • minimalizácia neplánovaných odstávok
 • minimalizácia nákladov za zmätkovitosť
 • maximálnímaximálne vyťaženie formy

Zaisťujeme tieto opravy a servis produkčných foriem:


zatesňovanie deliacich rovín
oprava poškodených hrán – mikropulzné navarenie, začítanie a vyleštenie
oprava nevhodne zavarených zrkadlových plôch – vybrúsenie, zavarenie, zaleštenie
oprava foriem nárazníkov – laserové navarenie, ručné zapracovanie a zaleštenie zvaru
optimalizáciu presadených hrán v tvarových dutinách
vyvarenie tvárnikov a opracovanie zvarov + tušírovanie
zmenu dátových polí – zavarenie, zaleštenie a nové gravírovanie.
oprava foriem pre tlakové liatie hliníka
bežná údržba foriem – vyčistenie a zloženie
výmena opotrebovaných súčastí – krúžky, tesnenia, šíbre

Ďalej pre vás zaistíme:

 • opravy poškodeného chemického dezénu
 • rovinné leštenie, napr. etalóny pre povlakár
 • lapovanie o-krúžkov do ventilov alebo štočkov pre tlačiarov

Disponujeme tušírovacím lisom TUS 160 od firmy Reis Nemecko.

Kontaktujte nás
Slovenčina