LASEROVÉ GRAVÍROVANIE   dátových polí, spomienkových predmetov, razníc; mobilné gravírovanie
LASEROVÉ GRAVÍROVANIE

Zákazníkom ponúkame tiež gravírovanie laserom. Táto presná moderná metóda nahrádza ručné rytie klasickými nástrojmi a erodovaním. Medzi klasickým rytím a laserovou technikou je skutočne veľký rozdiel. Laserové gravírovanie sa vyznačuje predovšetkým dokonalou presnosťou a nebývalou rýchlosťou. Tieto vlastnosti laseru nám dovolia – oproti iným technikám – vytvoriť bezchybný výrobok za zlomok času. Gravírovanie laserom nachádza významné uplatnenie pri medených a grafitových elektródach, ďalej sa veľmi hodí pre vyhadzovače, raznice a formy pre vstrekovanie plastových materiálov. Pri práci využívame dve kvalitné vláknové lasery, s ktorými vytvoríme ako popis, tak aj samotné laserové gravírovanie zadaného vzoru a motívu. Našimi lasermi sme schopní gravírovať 2D aj 3D motívy. Jeden z našich laserových prístrojov je mobilný, takže dokážeme gravírovať aj horšie prístupné miesta a rozmerné formy, a to priamo u zákazníka.  

 

Dokonalá presnosť a rýchlosť