Laserové gravírovanie

Laserové gravírovanie

Gravírovanie laserom nahrádza ručné rytie klasickými nástrojmi a erodovaním.

Aký je rozdiel medzi klasickým rytím a laserovou technikou?

Laserové gravírovanie sa vyznačuje predovšetkým dokonalou presnosťou a nebývalou rýchlosťou. Tieto vlastnosti lasera nám umožňujú vytvoriť bezchybný výrobok za zlomok času.

Gravírovanie laserom nachádza významné uplatnenie u medených a grafitových elektród, ďalej sa veľmi hodí pre vyhadzovače, razníky a formy na vstrekovanie plastových materiálov.

Naša technológia

Pri práci využívame dva kvalitné vláknové lasery, s ktorými vytvoríme ako popis, tak aj samo laserové gravírovanie zadaného vzoru a motívu. Našimi lasermi je možné gravírovať 2D aj 3D motívy. Jeden z našich laserových prístrojov je mobilný, môžeme teda gravírovať aj horšie prístupné miesta a rozmerné formy, a to priamo u zákazníka. Gravírujeme pole až do veľkosti 250 x 400 mm. V súčinnosti s laserovým naváraním ponúkame aj opravu existujúceho popisu.

Poskytujeme gravírovanie


dátových polí
tlačiarenských štočkov
štítkov na formy
do plastu
razníkov (nutnosť dodržať ostré kontúry)
upomienkových predmetov
fotografií na leštený plech
Kontaktujte nás
Slovenčina