Zrkadlové leštenie

Zrkadlové leštenie vykonávame na formách z:
 • ocele
 • hliníka
 • nerezu
 • AMPCO materiálov
Najčastejšie využitie:
 • automobilový priemysel (svetlomety - náročné na presnosť a geometriu tvaru)
 • kozmetický priemysel (náročné na presnosť a ostré hrany)
 • zdravotníctvo (najmä leštenie optiky – náročné na rozmery v povrchu lešteného materiálu)
 • sklársky priemysel
Zrkadlové leštenie je technológia zaisťujúca minimálnu drsnosť a vysoko dekoratívny vzhľad. Umožňuje spracovať jednoduché aj tvarovo zložité povrchy. Leštenie prebieha postupne od hrubšieho až po najjemnejšie opracovanie plôch pomocou rôznych brúsnych materiálov. Vo finále najvyššieho lesku až do drsnosti Ra 0,001 dosiahneme za pomoci diamantových pást rôznych zrnitostí.

Naše špeciality


Rozleštenie napojenia frézovaných a erodovaných plôch u reflektorov
Leštenie v tolerancii až tisícin milimetra – v závislosti od hrubosti a rozmeru
Odstránenie vyrezaných máp tvárnic
Tvarové časti úzke a hlboké v tvare U (zrkadlo v zrkadle)
Finálne leštenie mäkkým nosičom na zleštenie hrán, rozvlnenie povrchu a odstránenie či minimalizácia „pomarančovej štruktúry“
Leštenie pred a po povlaku
Zlešťovanie viacerých druhov materiálov
Leštenie komponentov do zostáv
Leštenie drážok pre ľahké odformovanie
Vyostrenie kontúr a odstránenie stôp po napájaní programov
Leštenie dokončovacích elektród
Pripravujeme povrch na povlakovanie.

Riziká nešpecializovaného leštenia:


Nadmerné odleštenie – preleštenie, zmena geometrie tvaru
Nedodržané rozhrania lesku a dezénu
Nedodržanie geometrie a symetrie, zmena tvaru
Zrazenie hrán a nenávratné poškodenie celej formy
Limitovaná možnosť náhrady škody
Zaleštenie tesniacich hrán
Zdvojenie hrán a zmena tvarov pri strojnom leštení

Technické leštenie dutín foriem na odformovanie, lakované diely a ako príprava pod chemický dezén

Potrebujete technicky vyleštiť náročné povrchy rôznych tvarov a foriem? Ponúkneme vám riešenie rozdielnych kvalít podľa vašich požiadaviek.

Príklady využitia:
 • príprava povrchu pre ďalšie operácie (pod chemický dezén, povrch na lakovanie dielov…)
 • príprava pod PVD povlakovanie
 • konečná úprava zjemnenia povrchu pre vyberanie dielov zo vstrekovacích foriem pri lisovaní
 • úprava medených a grafitových elektród pre jemné dokončovacie erodovanie
Technické leštenie vykonávame na týchto materiáloch:
 • oceľ
 • hliník
 • nerez
 • meď
 • liatina

Pri práci štandardne zachovávame rozmerové a tvarové presnosti leštených dielov.

V našich priestoroch máme možnosť manipulácie s formami do 25 ton, rozmernejšie a ťažšie diely leštíme priamo u zákazníka.

Kontaktujte nás
Slovenčina