ZRKADLOVÉ LEŠTENIE  foriem z ocele a hliníka, leštenie veľkých foriem u zákazníka
Zrcadlově leštěná závitová trubka na PET lahve
Ukázka povrchové úpravy formy před a po aplikaci zrcadlového leštění
Ukázka zrcadlového leštění vnitřního průměru a drážek tvaru
Detail leštění světlometu pro automobilový průmysl
Detail vyleštění tvarové vložky pro světlomet
Pohledová strana víčka pro kosmetický průmysl
Pohledová strana víčka pro kosmetický průmysl
Detail leštění tvaru jádra vložky světlometu
Zrcadlově leštěná forma pro pohledovou část víčka
Zrcadlově leštěné jádro formy pro plastové nádoby
Zrcadlově leštěná závitová trubka pro víčka na PET lahve
Jádro na dno květináče
Tvárníková strana zrcadlově leštěné formy pro světlomet
Ukázka rozdílu v leštění vnitřního průměru tvaru plochy víčka
Zrcadlová plocha víčka pro kosmetický průmysl
Zrcadlově leštěná plocha světlometů pro automobilový průmysl
Ukázka precizního optického zrcadlového leštění hledí pro hokejovou přilbu
Tvárníková strana hledí hokejové přilby
Zrcadlově leštěný tvárník pro dětský dudlík
Forma víčka pro šampon Axe
První fáze přípravy povrchu formy pro zrcadlové leštění s užitím sklokeramického brousku a ultrazvuku
Zrcadlové leštěný tvárník úklidové lopatky
Detail tvaru v leštěné ploše
Zrcadlově leštěná plocha pro výlisek
Zrcadlově leštěné jádro pro kosmetiku
Zrcadlově leštěná pohledová plocha drážek víčka na kosmetiku
Ukázka zrcadlově leštěné plochy na produktu výlisku
Zrcadlově leštěná plocha "kapky" pro světovou výstavu EXPO v Šanghaji po pozlacení
ZRKADLOVÉ LEŠTENIE

Túto povrchovú úpravu vykonávame leštením na formách z ocele, hliníka, nereze a AMPCO materiálov, ktoré sa používajú v automobilovom priemysle (svetlomety – náročné na presnosť a geometriu tvaru), kozmetickom priemysle (náročné na presnosť a ostré hrany) či v zdravotníctve (hlavne leštenie optiky – náročné na rozmery povrchu lešteného materiálu). Jedná sa o úpravu povrchu materiálu, ktorá sa vyznačuje veľkými požiadavkami na minimálnu drsnosť a vysoko dekoratívny vzhľad. Leštenie rôznych povrchov pomocou tejto techniky, či už súčastí jednoduchých alebo tvarovo zložitých, prebieha postupne od hrubších až po najjemnejšie opracovávania plôch pomocou rôznych brúsnych materiálov. Vo finále sa najvyššieho lesku dosiahne pomocou diamantových pást rôznych zrnitostí. Ďalšou možnosťou ako upraviť povrch je tzv. rovinné leštenie a lapovanie, ktoré sa uplatňuje napr. pri CD nosičoch. Zrkadlové leštenie predstavuje poslednú operáciu po technickom leštení, vďaka ktorej dokážeme materiálu zabezpečiť dokonalý povrchový lesk. Vlastný vývoj a zavádzanie nových technologických postupov a použitých brúsnych materiálov.

 

TECHNICKÉ LEŠTENIE

dutín foriem pre odformovanie, lakované diely a chemický dezén

 

Technické leštenie náročných povrchov rôznych tvarov a foriem vykonávame v rôznych kvalitách na základe dohody a požiadaviek zákazníka. Jedná sa napríklad o prípravu povrchu pre ďalšie operácie – pod chemický dezén, povrch pre lakovanie dielov, príprava pod PVD povlakovanie alebo ako konečná úprava zjemnenia povrchu pre vyberanie dielov zo vstrekovacích foriem pri lisovaní; takto je možné upraviť aj medené a grafitové elektródy pre jemné dokončovacie erodovanie. Technické leštenie ponúkame ako u foriem z ocele a hliníka, tak aj pri nerezových, medených či liatinových súčastiach. Pri práci štandardne zachovávame rozmerové a tvarové presnosti leštených dielov. V našej firme manipulujeme s formami do 25 ton, rozmernejšie a ťažšie diely leštíme priamo u zákazníka.

Vlastný vývoj a zavádzanie nových
technologických postupov
a použitých brúsnych materiálov